Mục tiêu chung đường lối của đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Ủy ban dân tộc thì mục tiêu chung đường lối của đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc được quy định thế nào? Cảm ơn!

  • Căn cứ Mục I Chuyên đề 2 Phần B Quyết định 778/QĐ-UBDT năm 2019 quy định mục tiêu chung đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc như sau:

   Trang bị, cập nhật cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc; từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu công tác dân tộc trong tình hình mới.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn