Mục tiêu cụ thể đường lối của đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc

26/04/2022

Trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, chức viên thì UBDT đã quy định như thế nào về mục tiêu cụ thể đường lối của đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc?

  • Căn cứ Mục I Chuyên đề 2 Phần B Quyết định 778/QĐ-UBDT năm 2019 quy định mục tiêu cụ thể đường lối của đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc như sau:

   - Nắm vững những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc trong tình hình mới. Từ đó, nhận thức được những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề dân tộc, công tác dân tộc ở nước ta.

   - Vận dụng những hiểu biết về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc trong tình hình mới vào thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ theo vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

   - Nâng cao nhận thức về lý luận, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc; vận dụng các kiến thức đã học để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý được giao.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn