Ngạch kiểm toán viên Nhà nước có những nhiệm vụ gì?

26/04/2022

Tìm hiểu quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch Kiểm toán viên nhà nước. Ban biên tập cho hỏi: Nhiệm vụ của ngạch kiểm toán viên Nhà nước được quy định như thế nào?

  • Nhiệm vụ của ngạch kiểm toán viên Nhà nước được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 1950/QĐ-KTNN năm 2019, cụ thể như sau:

   - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.

   - Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm toán của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán.

   - Tham gia lập biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán; kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán; tham gia thẩm định biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán.

   - Tham gia hoặc chủ trì xây dựng các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ, tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực kiểm toán được phân công.

   - Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho thành viên khác của đoàn kiểm toán khi được phân công.

   - Kiểm toán viên khi được phân công làm Trưởng đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ theo quy định của quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn