Nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam

26/04/2022

Nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam được quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu những quy định của pháp luật về tổ chức quản lý và điều hành của Tổng công ty Lương thực miền Nam. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ các anh/chị trong Ban biên tập. Nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong sớm nhận được phản hồi từ phía Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cám ơn! Duy Trường (truong***@gmail.com)

  • Nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam được quy định tại Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam ban hành kèm theo Nghị định 10/2014/NĐ-CP như sau:

   1. Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên thực hiện các nghĩa vụ sau:

   a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, quyết định của chủ sở hữu trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;

   b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tổng công ty và chủ sở hữu;

   c) Trung thành với lợi ích của Tổng công ty và chủ sở hữu. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, địa vị, chức vụ và tài sản của Tổng công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

   d) Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Tổng công ty về các doanh nghiệp mà mình và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chỉ nhánh của Tổng công ty;

   đ) Chấp hành các quyết định hợp pháp của Hội đồng thành viên;

   e) Có trách nhiệm cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát và phải chịu trách nhiệm về sự đúng đắn, trung thực, chính xác và hợp pháp của tài liệu, số liệu đã cung cấp;

   g) Khi Tổng công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả mà không thực hiện các quy định tại Điều lệ này thì phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ;

   h) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

   2. Các thành viên Hội đồng thành viên phải cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các quyết định của Hội đồng thành viên, kết quả và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 10/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty lương thực miền nam ban hành kèm theo Nghị định 10/2014/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn