Nghĩa vụ về tài chính của Tổng công ty Lương thực miền Nam

26/04/2022

Nghĩa vụ về tài chính của Tổng công ty Lương thực miền Nam được quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty Lương thực miền Nam. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ các anh/chị trong Ban biên tập. Nghĩa vụ về tài chính của Tổng công ty Lương thực miền Nam được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong sớm nhận được phản hồi từ phía Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cám ơn! Thanh Thảo (thao***@gmail.com)

  • Nghĩa vụ về tài chính của Tổng công ty Lương thực miền Nam được quy định tại Khoản 2 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam ban hành kèm theo Nghị định 10/2014/NĐ-CP như sau:

   a) Tự chủ về tài chính, tự cân đối về các khoản thu, chi; kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu do chủ sở hữu nhà nước giao; đăng ký kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối với chủ sở hữu và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

   b) Quản lý, sử dụng có hiệu quả: vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu tư vào công ty con và công ty khác; tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho thuê;

   c) Sử dụng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khi Nhà nước yêu cầu;

   d) Chấp hành đầy đủ chế độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp đối với các hoạt động tài chính của Tổng công ty;

   đ) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công khai tài chính hằng năm và cung cấp các thông tin cần thiết để đánh giá trung thực về hiệu quả hoạt động của Tổng công ty;

   e) Thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty và quy định khác của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nghĩa vụ về tài chính của Tổng công ty Lương thực miền Nam. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 10/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 2 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty lương thực miền nam ban hành kèm theo Nghị định 10/2014/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn