Người có kinh nghiệm công tác theo quy định được xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển

26/04/2022
Em tốt nghiệp đại học bằng giỏi, đã làm việc ở một công ty liên doanh ở thành phố. Vừa qua xã em có chủ trương tuyển thẳng công chức cấp xã, bản thân em do hoàn cảnh gia đình cũng muốn được về quê nên em rất muốn hiểu rõ hơn chính sách tuyển thẳng công chức cấp xã, để lựa chọn ngành nghề cho mình. Xin cảm ơn luật gia.
  • Theo quy định tại thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã phường, thị trấn thì điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển được quy định như sau:

   Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài theo quy định (điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP) và người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng được xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

   Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định; tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước hoặc loại khá trở lên ở nước ngoài, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

   Trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian đó được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

   Việc xác định tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp hoặc xếp loại tại giấy chứng nhận tốt nghiệp của cơ quan có thẩm quyền.

   Trường hợp bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp không xếp loại thì Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khoá và kết quả bảo vệ tốt nghiệp của người đó để Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

   Người có kinh nghiệm công tác theo quy định được xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

   Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời gian từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng (không kể thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở cấp xã, thời gian tập sự, thử việc; nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

   Từ quy định trên bạn đối chiếu với các văn bằng và thời gian công tác của mình xem đã đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tuyển thẳng để lựa chọn ngành nghề phù hợp.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn