Người đã nghỉ hưu thì có bị xử lý kỷ luật không?

Ngày hỏi:15/06/2022

Người đã nghỉ hưu thì có bị xử lý kỷ luật không? Thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ hưu như thế nào? Ở xã tôi có một cán bộ mới nghỉ hưu, tuy nhiên sau khi người đó nghỉ hưu thì mới phát hiện sai phạm trong thủ tục hành chính trong lúc đang còn giữ chức vụ, qua đánh giá thì người này chỉ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo thôi. Vậy thì cho tôi hỏi người này có phải chịu xử lý kỷ luật nữa không do người này đã nghỉ hưu? Nếu có thì thủ tục xử lý kỷ luật thực hiện như thế nào? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Người đã nghỉ hưu thì có bị xử lý kỷ luật không?

   Căn cứ Điều 22 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu như sau:

   Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu được quy định như sau:

   1. Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Trong trường hợp này, cấp có thẩm quyền quyết định việc xử lý đối với các chức vụ, chức danh khác có liên quan.

   2. Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh ra quyết định xử lý kỷ luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

   3. Đối với người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật.

   Như vậy, người đã nghỉ hưu vẫn bị xử lý kỷ luật nếu phát hiện vi phạm trong quá trình giữ chức vụ. Đối với trường hợp trên, người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo là cán bộ xã thì cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh sẽ ra quyết định xử lý kỷ luật.

   Thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ hưu như thế nào?

   Theo Điều 23 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu như sau:

   1. Căn cứ vào quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật.

   Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật.

   Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của Thủ tướng Chính phủ thì đề xuất được gửi đồng thời tới Bộ Nội vụ để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

   Trường hợp chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong quá trình công tác, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại Điều 22 Nghị định này quyết định việc xử lý kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

   2. Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn