Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng khoa học VKSNDTC

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì nguyên tắc hoạt động của Hội đồng khoa học VKSNDTC được quy định thế nào? Nhờ giải đáp.

  • Căn cứ Điều 2 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định nguyên tắc hoạt động của Hội đồng khoa học Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   - Bảo đảm dân chủ, minh bạch trong hoạt động.

   - Làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số.

   - Tuân thủ trình tự, thủ tục, thực hiện giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và quy định của Quy chế này.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn