Nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Ngày hỏi:24/03/2017

Bạn đọc Trần Thị Cẩm Tú, địa chỉ mail camtu678****@gmail.com thắc mắc: Nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế được quy định như thế nào? Theo tôi được biết hiện nay đã có quy định về Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tuy nhiên tôi cũng không rõ lắm. Tôi có câu hỏi như trên gửi tới quý Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

  • Nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế được hướng dẫn tại Điều 10 Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-BCĐLNKT, theo đó:

   Điều 10. Nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc

   1. Ban Chỉ đạo liên ngành làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Tại các phiên họp, các thành viên thảo luận, đóng góp ý kiến, Trưởng Ban kết luận, hoặc kết quả thảo luận được báo cáo lên Trưởng Ban kết luận.

   2. Các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

   3. Trường hợp bận không tham dự cuộc các cuộc họp của Ban Chỉ đạo liên ngành, thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành ủy quyền cho một đại diện lãnh đạo cơ quan tham dự và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền đó.

   4. Các hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả với các hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia và các Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về các lĩnh vực khác.

   5. Các văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành, Phó Thủ tướng Chính phủ ký được đóng con dấu của Thủ tướng Chính phủ. Các văn bản do Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành, Bộ trưởng Bộ Công Thương, và Tổng Thư ký, Thứ trưởng Bộ Công Thương ký được đóng con dấu của Bộ Công Thương.

   6. Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành sử dụng con dấu (không mang hình quốc huy) để dùng cho các giao dịch hành chính.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, được quy định tại Quyết định 115/QĐ-BCĐLNKT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 10 quy chế tổ chức, hoạt động của ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-BCĐLNKT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn