Nguyên tắc khung vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

26/04/2022
Nguyên tắc xác định khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập được quy định như thế nào, xin cho biết cụ thể? Trường hợp nào thì các cơ sở giáo dục được tổ chức thành các nhóm trẻ? Đó là thắc mắc của nhà giáo Nguyễn Phương Thảo (phuongthao***@gmail.com) và một số giáo viên mầm non ở TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và An Giang.
  • Theo Điều 2 Thông tư liên tịch số: 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ quy định nguyên tắc xác định khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm trong việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập như sau:

   Thứ nhất, thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

   Cụ thể là: Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý viên chức; Vị trí việc làm được xác định và điều chỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập; Vị trí việc làm phải gắn với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý tương ứng; Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.

   Thứ hai, bảo đảm thực hiện những nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập theo quy định của pháp luật.

   Thứ ba, số lượng trẻ trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này là căn cứ xác định định mức giáo viên mầm non trong cơ sở giáo dục mầm non công lập.

   Vấn đề thứ hai bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số: 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau: Nhóm trẻ từ 3 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ; Nhóm trẻ từ 13 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ; Nhóm trẻ từ 25 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ.

   Sỹ Điền

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn