Nhân viên văn thư có được chuyển sang làm giáo viên?

Ngày hỏi:02/10/2019

Tôi có bằng Đại học Ngữ văn nhưng được bổ nhiệm làm Nhân viên Văn thư trường học từ năm 2008 đến 2010 được bổ nhiệm ngạch viên chức bậc 4 hệ số 1.89. Vậy cho tôi hỏi tôi có được chuyển sang làm việc đúng chuyên ngành? Xin được tư vấn ạ. Rất cảm ơn.

  • Nhân viên văn thư có được chuyển sang làm giáo viên?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 6 Thông tư 12/2012/TT-BNV thì việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được quy định như sau:

   1. Việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau:

   a) Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm;

   b) Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới.

   2. Việc xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức được tiến hành như sau:

   a) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức; kiểm tra, sát hạch về hiểu biết, về chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành;

   b) Nếu viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp mới.

   3. Khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng không kết hợp nâng bậc lương đối với viên chức.

   Đối chiếu với quy định nêu trên, việc chuyển từ nhân viên thư viện sang giáo viên của bạn thuộc trường hợp xét chuyển chức danh nghề nghiệp và phải bảo đảm các điều kiện, trình tự thủ tục theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 6 Thông tư 12/2012/TT-BNV. Đồng thời phải đáp ứng quy định về chuẩn giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn