Nhiệm vụ của phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế Bộ tài chính?

26/04/2022

Chào quý luật sư tôi có một vấn đề thắc mắc, mong anh chị cho tôi biết theo quy định mới nhất của pháp luật thì phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế Bộ tài chính có nhiệm vụ gì?

 

 

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Quyết định 789/QĐ-BTC năm 2019 quy định Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Phòng Bộ Tài chính quy định về nhiệm vụ của phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế Bộ tài chính cụ thể như sau:

   ...

   2. Nhiệm vụ:

   a. Tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo phân công hoặc ủy quyền của Trưởng phòng.

   b. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

   c. Tham mưu, đề xuất với Trưởng phòng các chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

   d. Báo cáo, đề xuất với Trưởng Phòng phương án xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

   đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn