Nhiệm vụ của trưởng phòng Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Bộ tài chính?

Ngày hỏi:02/10/2019

Tôi đang tìm hiểu tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo của Bộ tài chính, mong anh chị cho tôi biết theo quy định mới nhất của pháp luật thì trưởng phòng Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Bộ tài chính có nhiệm vụ gì?

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quyết định 789/QĐ-BTC 2019 quy định Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Phòng Bộ Tài chính quy định về nhiệm vụ của trưởng phòng Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Bộ tài chính cụ thể như sau:

   ...

   2. Nhiệm vụ:

   a. Tổ chức quản lý, điều hành công việc của phòng; quản lý, bố trí sử dụng có hiệu quả đối với công chức, viên chức và người lao động trong phòng.

   b. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức, viên chức và người lao động trong phòng; hướng dẫn, đôn đốc công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

   c. Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quá trình giải quyết các công việc của phòng.

   d. Quản lý việc chấp hành chế độ về thời gian làm việc; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

   đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp của Thủ trưởng đơn vị.

   e. Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện.

   g. Quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài sản được Bộ, đơn vị giao theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn