Nhiệm vụ, quyền hạn Ban chấm thi trong kỳ thi tuyển Kiểm sát viên

26/04/2022

Nhiệm vụ, quyền hạn Ban chấm thi trong kỳ thi tuyển Kiểm sát viên được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Dung, hiện công tác tại Bình Dương. Tôi đang tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Quy chế thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân. Cho tôi hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn Ban chấm thi trong kỳ thi tuyển Kiểm sát viên được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.  

  • Theo quy định tại Điều 12 Quy chế thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân, Ban hành kèm theo Quyết định 328/QĐ-VKSTC năm 2017 thì nhiệm vụ, quyền hạn Ban chấm thi trong kỳ thi tuyển Kiểm sát viên được quy định như sau:

   1. Ban Chấm thi gồm: Trưởng ban và các thành viên.

   2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Chấm thi:

   a) Giúp Hội đồng thi tuyển tổ chức chấm thi theo quy định;

   b) Phân công các thành viên Ban Chấm thi bảo đảm nguyên tắc bài thi phải có ít nhất 02 thành viên chấm thi;

   c) Tổ chức trao đổi để thống nhất đáp án, thang điểm chi tiết trước khi chấm thi;

   d) Nhận và phân chia bài thi của người dự thi cho các thành viên Ban Chấm thi, bàn giao biên bản chấm thi và kết quả chấm thi cho Trưởng ban Thư ký;

   đ) Lập biên bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét và giải quyết khi phát hiện bài thi vi phạm Quy chế;

   e) Tổng hợp kết quả chấm thi, bàn giao cho Trưởng ban Thư ký; giữ bí mật kết quả chấm thi.

   3. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban Chấm thi:

   a) Chấm điểm các bài thi theo đúng đáp án và thang điểm;

   b) Báo cáo dấu hiệu vi phạm trong các bài thi với Trưởng ban Chấm thi và đề nghị hình thức xử lý.

   4. Tiêu chuẩn thành viên Ban Chấm thi:

   a) Người làm thành viên Ban Chấm thi phải là công chức ở ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương trở lên, nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên hiểu biết chuyên sâu về pháp luật, có trình độ chuyên môn trên đại học hoặc có kinh nghiệm đối với môn thi.

   b) Không cử làm thành viên Ban Chấm thi đối với: Người là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người dự thi hoặc của vợ, chồng của người dự thi; người đang thi hành quyết định kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật;

   c) Người làm thành viên Ban Chấm thi không là thành viên của Ban Coi thi và Ban Phách, Ban Thư ký trong cùng một Hội đồng thi tuyển.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn Ban chấm thi trong kỳ thi tuyển Kiểm sát viên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 328/QĐ-VKSTC năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn