Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hoạt động chăn nuôi và thú y

26/04/2022

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hoạt động chăn nuôi và thú y được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Lê Tấn Kiệt. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hoạt động chăn nuôi và thú y được quy định ra sao? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Lê Tấn Kiệt (tankiet*****@gmail.com)

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hoạt động chăn nuôi và thú y được quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể là:

   a) Chỉ đạo xây dựng, kiểm tra thực hiện quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, sản phẩm chăn nuôi an toàn;

   b) Chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng ngân sách cho các chương trình phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh trên động vật;

   c) Chỉ đạo thực hiện về cơ cấu vật nuôi; kỹ thuật chăn nuôi; tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất chăn nuôi hàng năm;

   d) Chỉ đạo, kiểm tra việc bảo tồn, lưu trữ, khai thác nguồn gen vật nuôi theo quy định của pháp luật;

   đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giống vật nuôi nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và hoạt động thú y theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hoạt động chăn nuôi và thú y. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 15/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 9 Điều 3 Nghị định 15/2017/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn