Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Tổng cục Tài nguyên và Môi trường

26/04/2022

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Tổng cục Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Và căn cứ pháp lý ở đâu? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Lê Thu Hằng (email: hang***@gmail.com, sdt: 098322****). Sáng nay, em có xem tin tức thời sự trên tivi và có nghe nói đến Chánh Thanh tra Tổng cục Tài nguyên và Môi trường. Em rất thắc mắc: Chánh Thanh tra Tổng cục Tài nguyên và Môi trường có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? Xin cảm ơn.

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Tổng cục Tài nguyên và Môi trường đã được quy định cụ thể tại Điều 13 Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

   Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Tổng cục Tài nguyên và Môi trường được quy định như sau:

   1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Tổng cục.

   2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

   3. Trình Tổng cục trưởng ban hành quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

   4. Trình Tổng cục trưởng quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thành lập Đoàn thanh tra, cử Thanh tra viên, trưng tập Cộng tác viên Thanh tra thực hiện thanh tra theo quy định của pháp luật.

   5. Kiến nghị Tổng cục trưởng tạm đình chỉ việc thi hành quyết định của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Tổng cục khi có căn cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra.

   6. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

   7. Kiến nghị Tổng cục trưởng xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Tổng cục trưởng; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

   8. Kiến nghị Tổng cục trưởng giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh Thanh tra Bộ.

   9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Tổng cục Tài nguyên và Môi trường. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 35/2009/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn