Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nông nghiệp

Ngày hỏi:13/03/2019

Ban tư vấn cho tôi hỏi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nông nghiệp gồm những gì? Tôi cần tìm hiểu về vấn đề này để phục vụ cho nhu cầu công việc. Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!

Minh Ngọc - ngoc*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nông nghiệp được quy định tại Điều 8 Thông tư 41/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, theo đó:

   Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan thành lập Hội đồng quản lý và trước pháp luật về chỉ đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản lý, cụ thể:

   1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động năm, tháng, quý của Hội đồng quản lý; phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng quản lý.

   2. Quyết định về chương trình nghị sự, chủ tọa các cuộc họp và tổ chức bỏ phiếu tại cuộc họp Hội đồng quản lý; chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập hoặc thành viên chuẩn bị nội dung, chương trình họp định kỳ, đột xuất của Hội đồng quản lý; đề xuất nội dung và các vấn đề thảo luận ở Hội đồng quản lý.

   3. Triệu tập các cuộc họp, phiên họp Hội đồng quản lý định kỳ và đột xuất.

   4. Ký các văn bản của Hội đồng quản lý.

   5. Lãnh đạo, điều hành Hội đồng quản lý hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 4 Thông tư này và theo quy định của pháp luật.

   6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nông nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 41/2018/TT-BNNPTNT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn