Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ trong lĩnh vực giao thông vận tải được quy định như thế nào?

26/04/2022

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ trong lĩnh vực giao thông vận tải được quy định như thế nào? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Hiện tôi đang có những thắc mắc trong ngành thanh tra giao thông vận tại. Mong các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ trong lĩnh vực giao thông vận tải được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  • Theo quy định hiện hành tại Điều 6 Nghị định 57/2013/NĐ-CP thì thanh tra Bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 18 Luật thanh tra 2010, Điều 7 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thanh tra và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

   1. Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra ngành Giao thông vận tải.

   2. Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn Kế hoạch thanh tra ngành Giao thông vận tải; kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Giao thông vận tải.

   3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra.

   4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra.

   5. Chủ trì Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do bộ, ngành, địa phương thành lập.

   6. Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với Thanh tra Sở.

   7. Yêu cầu Thanh tra Sở tổng hợp, báo cáo về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

   8. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra ngành Giao thông vận tải.

   9. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ trong lĩnh vực giao thông vận tải được quy định tại Nghị định 57/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn