Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào?

26/04/2022

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc: Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? Em xin chân thành cảm ơn. SDT: 098747***** (Ngọc Chi).

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã được quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

   Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường được quy định như sau:

   1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   2. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

   3. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

   4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

   5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

   6. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên.

   7. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan quản lý theo quy định.

   8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 35/2009/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn