Nhiệm vụ Thanh tra Bộ Tài chính trong kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến năm 2021

26/04/2022

Tôi nghe nói Bộ tài chính mới ban hành quy định về kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến năm 2021, vậy cho tôi hỏi theo kế hoạch này thì Thanh tra Bộ có trách nhiệm gì?

  • Căn cứ Quyết định 1977/QĐ-BTC năm 2019 quy định nhiệm vụ của Thanh tra Bộ Tài chính trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 như sau:

   - Phối hợp với Thanh tra Chính phủ để kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

   - Thực hiện kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án của Bộ Tài chính, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn