Nhiệm vụ trọng tâm khi xây dựng các đề án, dự án về hoạt động thông tin đối ngoại

Ngày hỏi:15/03/2019

Tôi có nghe nói là có văn bản hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại co hiệu lực trong thời gian sắp tới, ban tư vấn cho tôi hỏi: Nhiệm vụ trọng tâm khi xây dựng các đề án, dự án về hoạt động thông tin đối ngoại được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 02/2019/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, có hiệu lực từ 22/04/2019, có quy định xây dựng các đề án, dự án về hoạt động thông tin đối ngoại thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

   a) Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

   b) Thông tin về tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình hình hội nhập quốc tế của đất nước;

   c) Quảng bá hình ảnh của đất nước, của Bộ;

   d) Thông tin về kết quả hoạt động của Bộ, đặc biệt những nội dung được dư luận trong và ngoài nước quan tâm; giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam, của Bộ;

   đ) Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia;

   e) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn