Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với nhiếp ảnh

Ngày hỏi:20/07/2017

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm gì đối với nhiếp ảnh? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Văn Long hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Tôi hiện đang làm nhiếp ảnh gia. Tôi đang tìm hiểu về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ban biên tập cho tôi hỏi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm gì đối với nhiếp ảnh? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với nhiếp ảnh được quy định tại Khoản 9 Điều 2 Nghị định 79/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo đó:

   a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng quốc gia sau khi được phê duyệt;

   b) Thực hiện quản lý nhà nước về biểu tượng văn hóa quốc gia theo quy định của pháp luật;

   c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm văn hóa, nghệ thuật;

   d) Hướng dẫn tổ chức và trực tiếp tổ chức trưng bày, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh;

   đ) Hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giám định về tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh.

   Như vậy theo quy định trên đây chúng tôi sẽ nêu cụ thể để bạn hiểu rõ vấn đề cần giải đáp. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với nhiếp ảnh bao gồm:

   - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển;

   - Thực hiện quản lý nhà nước về biểu tượng văn hóa quốc gia theo quy định của pháp luật;

   - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật;

   - Hướng dẫn tổ chức và trực tiếp tổ chức trưng bày, triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh;

   - Hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giám định về tác phẩm nhiếp ảnh.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với nhiếp ảnh. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Nghị định 79/2017/NĐ-CP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chào thân ái và chúc sức khỏe!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn