Nhiệm vụ về lĩnh vực tín dụng chính sách của Vụ Tài chính ngân hàng

26/04/2022

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nhiệm vụ về lĩnh vực tín dụng chính sách của Vụ Tài chính ngân hàng được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định 289/QĐ-BTC năm 2018 thì Về lĩnh vực tín dụng chính sách:

   - Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế tín dụng chính sách của Nhà nước, bao gồm: tín dụng đầu tư của Nhà nước, tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội và tín dụng chính sách khác thuộc chức năng của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

   - Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức thực hiện chức năng tín dụng chính sách của Nhà nước.

   - Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định theo thẩm quyền lãi suất cho vay tín dụng chính sách theo quy định của pháp luật.

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp Bộ về hạn mức được Chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

   - Chủ trì báo cáo, đề xuất việc xử lý rủi ro, cấp bù chênh lệch lãi suất và các vấn đề tài chính khác thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ về lĩnh vực tín dụng chính sách của Vụ Tài chính ngân hàng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn