Nội dung chi của Bộ quốc phòng trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

26/04/2022

Bộ quốc phòng chi những công việc nào trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên? Mong được giải đáp theo quy định mới.

  • Theo Khoản 1 Điều 34 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 (Có hiệu lực từ 01/07/2020) Bộ quốc phòng chi những công việc trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, cụ thể như sau:

   - Đăng ký, quản lý và kiểm tra sức khỏe quân nhân dự bị; đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị;

   - Huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu đơn vị dự bị động viên thuộc bộ đội chủ lực và huấn luyện tạo nguồn sĩ quan dự bị;

   - Bảo đảm trang bị, phương tiện cho chỉ huy động viên; xây dựng trạm tiếp nhận quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị của đơn vị dự bị động viên thuộc bộ đội chủ lực;

   - Dự trữ vật chất hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng dự bị động viên thuộc bộ đội chủ lực;

   - Bồi thường thiệt hại phương tiện kỹ thuật dự bị và các chi phí khác do đơn vị Quân đội nhân dân huy động phục vụ huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu;

   - Huy động, điều động phương tiện kỹ thuật dự bị bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân;

   - Dự trữ trang bị quân sự cho lực lượng dự bị động viên trong phạm vi cả nước;

   - Chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị theo quy định tại Điều 29 của Luật này;

   - Tập huấn, in sổ sách, mẫu biểu, sơ kết, tổng kết, bảo đảm trang bị vật chất phục vụ cho công tác xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự; bị động viên;

   - Huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn