Nội dung giám sát Thẩm phán của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán

Ngày hỏi:23/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thu An đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân Luật liên thông của Đại học Huế, để phục vụ cho kỳ thi công chức sắp tới, tôi có thắc mắc mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể là: Nội dung giám sát Thẩm phán của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán được quy định ra sao?

  • Nội dung giám sát Thẩm phán của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quy định tại Điều 20 Nghị quyết 929/2015/UBTVQH13 năm 2015 về Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, cụ thể như sau:

   - Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân và các luật có liên quan.

   - Đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, lối sống của Thẩm phán.

   - Việc thực hiện trách nhiệm của Thẩm phán theo quy định tại Điều 76 Luật tổ chức Tòa án nhân dân; việc thực hiện những điều Thẩm phán không được làm theo quy định tại Điều 77 Luật tổ chức Tòa án nhân dân.

   - Việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn