Nội dung kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam dừng tàu thuyền để kiểm tra, kiểm soát

Ngày hỏi:08/03/2019

Tìm hiểu quy định về hoạt động kiểm tra, kiểm sát của Cảnh sát biển Việt Nam. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Trong thời gian sắp tới Cảnh sát biển Việt Nam dừng tàu thuyền để kiểm tra, kiểm soát nhưng nội dung nào? 

  • Nội dung kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam dừng tàu thuyền để kiểm tra, kiểm soát
   (ảnh minh họa)
  • Nội dung kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam dừng tàu thuyền để kiểm tra, kiểm soát quy định tại Điều 18 Thông tư 15/2019/TT-BQP về quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, cụ thể như sau:

   - Kiểm tra, kiểm soát về tính hợp pháp của thuyền viên, hành khách, người và hành lý đi trên tàu thuyền.

   - Kiểm tra, kiểm soát về tính hợp pháp của tàu thuyền, trang bị trên tàu thuyền.

   - Kiểm tra, kiểm soát về tính hợp pháp của hàng hóa vận chuyển trên tàu thuyền.

   - Kiểm tra, kiểm soát nội dung khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam là thành viên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn