Nội dung phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT thi đua thực hiện văn hóa công sở

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phong trào thi đua. Cho tôi hỏi nội dung phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT thi đua thực hiện văn hóa công sở được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Quyết định 2497/QĐ-BTNMT năm 2019 thì nội dung phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT thi đua thực hiện văn hóa công sở như sau:

   Đối với tập thể:

   “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”

   - Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở.

   - Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

   - Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

   - Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

   - Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

   “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”

   - Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

   - Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ.

   - Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.

   - Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

   - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

   - Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc.

   - Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị tổ chức, phát động.

   Trên đây là nội dung phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT thi đua thực hiện văn hóa công sở.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn