Nội dung thanh tra chuyên ngành khoa học công nghệ của Thanh tra Bộ bao gồm những gì?

26/04/2022

Nội dung thanh tra chuyên ngành khoa học công nghệ của Thanh tra Bộ bao gồm những gì? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Hiện em đang nghiên cứu về lĩnh vực thanh tra ngành khoa học công nghệ. Có một thắc mắc mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho em hỏi: Nội dung thanh tra chuyên ngành khoa học công nghệ của Thanh tra Bộ bao gồm những gì? Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý anh chị!

  • Theo quy định hiện hành tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 213/2013/NĐ-CP thì nội dung thanh tra chuyên ngành khoa học công nghệ của Thanh tra Bộ bao gồm:

   a) Nội dung thanh tra quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này;

   b) Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sử dụng, phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; đăng ký và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; đăng ký, công bố, giao nộp kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; đăng ký, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; đặt và tặng giải thưởng khoa học và công nghệ; các hoạt động khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ;

   c) Hoạt động chuyển giao công nghệ; hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn về chuyển giao công nghệ; đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ; đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và các hoạt động khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ;

   d) Hoạt động xác lập, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp; hoạt động dịch vụ tư vấn sở hữu công nghiệp, hoạt động kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, hoạt động giám định sở hữu công nghiệp và các hoạt động khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp;

   e) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

   Nội dung thanh tra chuyên ngành khoa học công nghệ của Thanh tra Bộ được quy định tại Nghị định 213/2013/NĐ-CP về tỏ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ thì cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn