Phối hợp tiến hành các biện pháp quản lý hải quan, quản lý thuế giữa 2 cơ quan

26/04/2022

Phối hợp tiến hành các biện pháp quản lý hải quan, quản lý thuế giữa cơ quan Thuế và cơ quan Hải Quan được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Tuấn Minh hiện đang là công chức đang làm việc tại Nam Định, vì nhu cầu công việc tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể như sau: Việc phối hợp tiến hành các biện pháp quản lý hải quan, quản lý thuế giữa cơ quan Thuế và cơ quan Hải Quan được quy định như thế nào?

  • Việc phối hợp tiến hành các biện pháp quản lý hải quan, quản lý thuế giữa cơ quan Thuế và cơ quan Hải Quan được quy định Điều 13 Quyết định số 2413/QĐ-BTC ngày 23/11/2017 của Bộ Tài chính về Ban hành quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế, cụ thể như sau:

   Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý hải quan, quản lý thuế, đơn vị tại các cấp của mỗi cơ quan được yêu cầu đơn vị cùng cấp phối hợp tiến hành các biện pháp dưới đây:

   a) Kiểm tra hải quan, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu với thời hạn áp dụng cụ thể và trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá rủi ro;

   b) Giám sát trọng điểm đối với hoạt động của doanh nghiệp rủi ro cao;

   c) Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về hải quan, thuế;

   d) Xây dựng các danh mục hàng hóa rủi ro trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;

   e) Thực hiện các biện pháp quản lý cần thiết khác.

   Trường hợp thuộc thẩm quyền của đơn vị cấp trên cơ quan phối hợp, việc phối hợp được thực hiện tương tự khoản 1 Điều 11 Quy chế này.

   2. Việc phối hợp tiến hành các biện pháp tại khoản 1 Điều này phải đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

   3. Đơn vị được yêu cầu phối hợp có trách nhiệm tiến hành các nội dung, biện pháp quản lý theo đề nghị. Trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của đơn vị đề nghị, đơn vị phối hợp có trách nhiệm trả lời cho đơn vị đề nghị biết và thông báo rõ lý không đáp ứng được các yêu cầu phối hợp.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc phối hợp tiến hành các biện pháp quản lý hải quan, quản lý thuế giữa cơ quan Thuế và cơ quan Hải Quan. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Quyết định 2413/QĐ-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 13 Quyết định số năm 2017 2413/QĐ-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn