Phòng giáo dục hạ đánh giá viên chức cuối năm do vi phạm pháp luật xây dựng đúng không?

26/04/2022

Mình là giáo viên nầm non của một trường công lập (viên chức - giáo viên). Trong năm học 2018 -2019 mình thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị, không vi phạm các nội quy, quy chế của ngành giáo dục, và nhà trường được hiệu trưởng nhà trường nhận xét là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên Phòng giáo dục đánh giá và kết luận mình là không hoàn thành nhiệm vụ do gia đình có vi phạm về trật tự xây dựng.

Năm học 2019 – 2020 sơ kết mình cũng được nhà trường đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn tuy nhiên phòng giáo dục đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ do gia đình chưa khắc phục việc vi phạm trật tự xây dựng.

Khi mình có thắc mắc thì phòng giáo dục trả lời mình vi phạm trật tự xây dựng khi nào mình phá dỡ 21m2 thì khi đó mình mới không bị bi coi là vi phạm trật tự xây dựng. Như vậy việc đánh giá của phòng giáo dục có đúng không?

  • Theo Khoản 1 Mục VII Hướng dẫn 1326/HD-UBDT năm 2015 quy định nội dung đánh giá viên chức không phải là quản lý như sau:

   - Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

   - Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

   - Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân;

   - Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

   - Việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

   - Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

   Như vậy, việc giáo viên không chấp hành đúng quy định pháp luật về xây dựng không nằm trong nội dung đánh giá viên chức cuối năm. Nên việc hạ đánh giá của bạn với lý do không chấp hành quy định về trật tự xây dựng của Phòng giáo dục là trái quy định pháp luật.

   Bạn có thể khiếu nại hành vi này lên Trưởng phòng giáo dục nơi bạn đang công tác để được xử lý.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn