Phụ cấp độc hại có được tính vào để trả lương làm thêm giờ không?

Ngày hỏi:15/03/2019

Tôi là viên chức, hiện đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Hàng tháng, tôi được nhận phụ cấp độc hại 0,2. Cho tôi hỏi, khoản phụ cấp độc hại này có được đưa vào làm cơ sở để tính tiền làm thêm giờ không?

  • Theo quy định tại Tiết a1 Điểm a Khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC thì:

   Tiền lương của một tháng, bao gồm: Mức lương hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Cơ quan, đơn vị được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung thì tiền lương của một tháng cũng được điều chỉnh tăng thêm tương ứng.

   Căn cứ theo quy định nêu trên thì trường hợp viên chức nếu có thời gian thực tế làm việc thêm giờ tại vị trí công tác chuyên môn được tính hưởng các phụ cấp độc hại theo quy định của pháp luật thì khoản phụ cấp độc hại (là khoản phụ cấp lương) được đưa vào làm cơ sở để tính lương làm thêm giờ.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Mục II Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn