Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh có làm căn cứ tính Đảng phí không?

26/04/2022

Tôi làm công chức cấp xã bên cạnh đó kiêm nhiệm thêm chức danh không chuyên trách cấp xã. Vậy cho hỏi, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh có tính vào lương để tính Đảng phí không?

  • Căn cứ vào Khoản 1 Công văn 141-CV/VPTW/nb năm 2011 quy định và Khoản 1 Công văn 266CV/VPTW/nb năm 2012 quy định mức đóng Đảng phí của Đảng viên trong các cơ quan hành chính, cụ thể như sau:

   Đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương (tiền lương theo ngạch bậc, tiền lương tăng thêm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền), các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công.

   Thu nhập tính đóng đảng phí của đảng viên bao gồm:

   - Tiền lương theo ngạch bậc, tiền lương tăng thêm do thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17-01-2006.

   - Các khoản phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung, thâm niên nghề được tính đóng bảo hiểm xã hội.

   - Đảng viên là đối tượng hưởng chế độ tiền công thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.

   - Các khoản phụ cấp không tính thu nhập đóng đảng phí, như: phụ cấp thu hút, ưu đãi, phụ cấp nghề không tính đóng bảo hiểm xã hội.

   Như vậy, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh được làm căn cứ tính Đảng phí.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn