Phương thức cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh của Bộ

Ngày hỏi:15/03/2019

Tôi có nghe nói là Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, do đó Ban tư vấn cho tôi hỏi:Thông tin quảng bá hình ảnh của Bộ được cung cấp qua các phương thức nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Thông tư 02/2019/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, có hiệu lực từ 22/04/2019, có quy định thông tin quảng bá hình ảnh của Bộ được cung cấp qua các phương thức sau đây:

   1. Hoạt động đối ngoại của Bộ.

   2. Cổng thông tin điện tử của Bộ, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, cơ quan, bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

   3. Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của Bộ.

   4. Xuất bản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

   5. Sản phẩm báo chí của các phương tiện thông tin đại chúng trong nước.

   6. Sản phẩm của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông nước ngoài.

   7. Sản phẩm truyền thông phổ biến qua mạng internet.

   8. Các hoạt động tiếp xúc, hợp tác với các cơ quan báo chí nước ngoài.

   9. Các hoạt động truyền thông của các sự kiện lớn tổ chức trong và ngoài nước.

   10. Các phương thức hoạt động thông tin đối ngoại khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn