Phương thức và người tiếp nhận tố cáo tại Tòa án được quy định ra sao theo quy định mới?

26/04/2022

Việc tố cáo được thực hiện bằng những phương thức nào? Những người nào được tiếp nhận tố cáo?

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 24 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC (có hiệu lực từ 10/08/2020) quy định về phương thức tố cáo và người tiếp nhận tố cáo tại Tòa án như sau:

   - Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại địa điểm tiếp công dân của các Tòa án nhân dân.

   - Chánh án Tòa án nhân dân các cấp có trách nhiệm tiếp nhận hoặc phân công cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý tiếp nhận tố cáo; bố trí địa điểm và cán bộ tiếp công dân để tiếp nhận tố cáo.

   Trên đây là quy định về phương thức tố cáo và người có trách nhiệm tiếp nhận tố cáo tại Tòa án theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-TANDTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn