Quan hệ công tác giữa các Trưởng phòng trực thuộc Vụ Pháp chế

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về quy chế làm việc của vụ pháp chế. Cho tôi hỏi quan hệ công tác giữa các Trưởng phòng trực thuộc Vụ Pháp chế được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 11 Quyết định 441/QĐ-KTNN năm 2017 thì quan hệ công tác giữa các Trưởng phòng trực thuộc Vụ Pháp chế như sau:

   1. Trưởng phòng chủ động giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; không giải quyết các công việc không thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền.

   2. Khi giải quyết công việc liên quan đến Phòng khác, Trưởng phòng chủ trì phải trao đổi ý kiến với Trưởng phòng có liên quan; Trưởng phòng được trao đổi ý kiến có trách nhiệm trả lời theo đúng yêu cầu của Phòng chủ trì. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Trưởng phòng chủ trì báo cáo Lãnh đạo Vụ phụ trách Phòng chủ trì để giải quyết. Trưởng phòng có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết công việc đến các Phòng có liên quan để biết và phối hợp thực hiện.

   Trên đây là quy định về quan hệ giữa Lãnh đạo Vụ Pháp chế và các tổ chức chính trị - xã hội của Vụ Pháp chế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn