Quan hệ giữa Lãnh đạo Bộ với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

26/04/2022

Quan hệ giữa Lãnh đạo Bộ với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là Thúy Ái, sinh viên thực tập tại Sở Tài chính TPHCM. Hiện tại, em đang tìm thông tin về quy chế làm việc của Bộ Tài chính để hoàn thành bài tiểu luận và báo cáo thực tập. Tuy nhiên, em gặp một vài vướng mắc mong được Ban biên tập giải đáp. Cho em hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, quan hệ giữa Lãnh đạo Bộ với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được phản hồi từ anh chị. Em xin chân thành cảm ơn! (thuyai***@gmail.com)

  • Quan hệ giữa Lãnh đạo Bộ với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được quy định tại Điều 8 Quy chế làm việc của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 469/QĐ-BTC năm 2017 như sau:

   1. Lãnh đạo Bộ

   a) Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ của các đơn vị do mình phụ trách và chịu trách nhiệm về những khuyết điểm của đơn vị nếu khuyết điểm đó có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Lãnh đạo Bộ.

   b) Quán triệt cho các đơn vị những chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

   c) Nghiên cứu, giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị, đề xuất của Thủ trưởng các đơn vị.

   2. Thủ trưởng các đơn vị

   a) Tuân thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

   b) Báo cáo, phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng của đơn vị, kiến nghị, đề xuất những vấn đề không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung và kiến nghị việc chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ; báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết để xin ý kiến chỉ đạo.

   c) Khi có căn cứ để cho rằng chỉ đạo, quyết định của Lãnh đạo Bộ chưa đúng pháp luật thì phải báo cáo ngay với Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo hoặc ra quyết định. Trường hợp phải chấp hành quyết định của Lãnh đạo Bộ thì đồng thời phải báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành chỉ đạo, quyết định đó.

   d) Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo Thứ trưởng phụ trách hoặc Bộ trưởng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 6 Quy chế này.

   Trên đây là nội dung quy định về quan hệ giữa Lãnh đạo Bộ với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 469/QĐ-BTC năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn