Quan hệ giữa Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ GTVT với cấp ủy, các tổ chức quần chúng và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị

26/04/2022

Quan hệ giữa Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ GTVT với cấp ủy, các tổ chức quần chúng và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Lan Anh. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến chế độ làm việc của Bộ Giao thông vận tải. Tôi đang có một thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, quan hệ giữa Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ GTVT với cấp ủy, các tổ chức quần chúng và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn! (0903***)

  • Quan hệ giữa Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ GTVT với cấp ủy, các tổ chức quần chúng và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị được quy định tại Điều 16 Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định 685/QĐ-BGTVT năm 2017 như sau:

   - Tổ chức Đảng ở đơn vị hoạt động theo đúng quy định của Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hành chính, hoặc về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp. Thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động theo đứng tôn chỉ, mục đích, điều lệ của các đoàn thể; phối hợp với cấp ủy Đảng và các tổ chức quần chúng chăm lo và tạo điều kiện làm việc, học tập và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong đơn vị; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, xây dựng nền nếp văn hóa công sở và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

   - Cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, hội viên các đoàn thể gương mẫu hoàn thành tốt công việc được giao theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm của người đảng viên, hội viên và các quy định có liên quan đến công vụ của cán bộ, công chức; giải quyết công việc đúng thủ tục và thời gian; chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về kết quả thực hiện công việc được giao.

   Trên đây là nội dung quy định về quan hệ giữa Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ GTVT với cấp ủy, các tổ chức quần chúng và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 685/QĐ-BGTVT năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn