Quản lý hồ sơ xếp loại chất lượng hằng năm của tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

26/04/2022

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc đánh giá xếp loại cá cá nhân, tập thể trong hệ thống chính trị. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Quản lý hồ sơ xếp loại chất lượng hằng năm của tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị được quy định như thể nào?

  • Quản lý hồ sơ xếp loại chất lượng hằng năm của tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị được quy định tại Điều 17 Quy định 132-QĐ/TW năm 2018 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   Hồ sơ được thể hiện bằng văn bản, lưu giữ tại cấp có thẩm quyền quản lý gồm:

   - Bản kiểm điểm cá nhân, báo cáo kiểm điểm tập thể.

   - Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (đối với cá nhân).

   - Biên bản hội nghị kiểm điểm.

   - Tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chủ trì tham mưu, giúp việc.

   - Kết luận đánh giá, kết quả xếp loại của cấp có thẩm quyền.

   - Văn bản gợi ý kiểm điểm (nếu có).

   - Văn bản tham gia, góp ý của các tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có).

   - Hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại (nếu có).

   - Các văn bản khác (nếu có).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 17 Quy định năm 2018 132-QĐ/TW Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn