Quản lý Tờ trình xin ý kiến lãnh đạo đơn vị của Kiểm toán nhà nước

26/04/2022

Xin chào ban biên tập, Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì quản lý Tờ trình xin ý kiến lãnh đạo đơn vị của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin giải giúp tôi.

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 1522/QĐ-KTNN năm 2017 thì Quản lý Tờ trình xin ý kiến lãnh đạo đơn vị như sau:

   a) Sơ đồ Tờ trình

   b) Mô tả Tờ trình

   Bước 1. Chuyên viên nhập thuộc tính của Tờ trình vào Phần mềm bao gồm tệp nội dung và trình lãnh đạo phòng xin ý kiến (luồng 1).

   Bước 2. Lãnh đạo phòng xem xét

   - Nếu đồng ý với nội dung Tờ trình, trình lãnh đạo đơn vị xin ý kiến, phê duyệt (luồng 2).

   - Nếu không đồng ý với nội dung Tờ trình, cho ý kiến và gửi trả lại chuyên viên (luồng 3a).

   Bước 3. Lãnh đạo đơn vị cho ý kiến chỉ đạo, phê duyệt chuyển cho văn thư đơn vị để phát hành (luồng 3).

   Bước 4. Văn thư đơn vị phát hành văn bản trên Phần mềm theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị đến các lãnh đạo phòng thực hiện nội dung Tờ trình (luồng 4).

   Lưu ý: Đối với các Tờ trình xin ý kiến lãnh đạo đơn vị là một loại chng từ thanh toán liên quan đến công tác tài chính, kế toán hoặc thuộc loại văn bản cần lưu hồ sơ như văn bản dự án... thì thực hiện trình bằng giấy.

   Trên đây là quy định về quản lý Tờ trình xin ý kiến lãnh đạo đơn vị của Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn