Quản lý văn bản đến, văn bản đi của Vụ pháp chế

26/04/2022

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về quy chế làm việc của Vụ pháp chế. Cho tôi hỏi quy định về Quản lý văn bản đến, văn bản đi của Vụ pháp chế được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tai Điều 16 Quyết định 441/QĐ-KTNN năm 2017 thì quản lý văn bản đến, văn bản đi của Vụ pháp chế như sau:

   1. Quản lý văn bản đến

   - Đối với các văn bản chuyển đến Vụ Pháp chế, Phòng Pháp luật có trách nhiệm vào sổ Công văn đến, trình Vụ trưởng cho ý kiến xử lý để chuyển giao cho các phòng, cá nhân có liên quan.

   - Trưởng phòng các phòng nhận văn bản có trách nhiệm xử lý, phân công, chỉ đạo tham mưu giải quyết và trình lãnh đạo Vụ theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này.

   2. Quản lý văn bản đi

   - Văn bản sau khi được cấp có thẩm quyền ký ban hành phải được hoàn thành thủ tục văn thư và chuyển phát ngay trong ngày, chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo.

   - Chỉ phát hành văn bản ký thay, theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 Quy chế này.

   - Văn bản đã phát hành cần sửa lại về nội dung, phải do chính người đã ký văn bản đó ký lại văn bản mới hoặc do người trên một cấp ký đính chính bằng một văn bản khác.

   - Hàng tháng Phòng Pháp luật tổng hợp danh mục và thống kê phân loại các văn bản do Vụ Pháp chế phát hành để báo cáo Vụ trưởng theo yêu cầu.

   - Việc phát hành văn bản và quản lý văn bản phát hành phải đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về quản lý các tài liệu, thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

   Trên đây là quy định về quản lý văn bản đến, văn bản đi của Vụ pháp chế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn