Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty Lương thực miền Nam

26/04/2022

Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty Lương thực miền Nam được quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu những quy định của pháp luật về tài chính của Tổng công ty Lương thực miền Nam. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ các anh/chị trong Ban biên tập. Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty Lương thực miền Nam được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong sớm nhận được phản hồi từ phía Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cám ơn! Thiên Thanh (thanh***@gmail.com)

  • Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của Tổng công ty Lương thực miền Nam được quy định tại Điều 52 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam ban hành kèm theo Nghị định 10/2014/NĐ-CP như sau:

   1. Việc quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật, được cụ thể trong Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty do Tổng giám đốc xây dựng, trình Hội đồng thành viên ban hành sau khi được sự chấp thuận của Bộ Tài chính.

   2. Nội dung Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty được xây dựng trên nguyên tắc quản lý đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước. Tổng công ty có trách nhiệm cụ thể hóa trong Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty.

   Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty tối thiểu phải có các nội dung sau:

   a) Vốn điều lệ và tăng vốn điều lệ;

   b) Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty trong việc quản lý và sử dụng vốn, quỹ;

   c) Đầu tư vốn ra ngoài Tổng công ty;

   d) Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài Tổng công ty;

   đ) Quản lý tài sản cố định, công nợ; kiểm kê, xử lý tổn thất tài sản, đánh giá lại tài sản;

   e) Quản lý doanh thu, chi phí, giá thành; lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ;

   g) Công tác kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán;

   h) Tổ chức xây dựng đơn giá tiền lương, quản lý đơn giá tiền lương; cơ chế trả lương, thưởng của Tổng công ty;

   i) Mối quan hệ tài chính giữa Tổng công ty với các công ty con, công ty liên kết và công ty tự nguyện liên kết.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của Tổng công ty Lương thực miền Nam. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 10/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn