Quân nhân dự bị được xếp chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp như thế nào?

26/04/2022

Theo quy định mới thì phụ cấp đối với quân nhân dự bị được xếp, bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên được quy định như thế nào?

  • Theo Điều 29 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định phụ cấp đối với quân nhân dự bị được xếp, bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên, cụ thể như sau:

   - Quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp.

   - Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ tiểu đội trưởng hoặc tương đương trở lên được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị và thôi hưởng phụ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.

   - Chính phủ quy định mức phụ cấp, điều kiện và thời gian được hưởng phụ cấp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn