Quy định chính sách đối với tự vệ khi làm nhiệm vụ

26/04/2022

Quy định về chinh sách đối với các dân quân tự vệ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ theo quy định mới ra sao?

  • Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 72/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/08/2020) quy định về chính sách của các dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ như sau:

   - Khi làm nhiệm vụ, trừ nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển được hưởng nguyên lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp, công tác phí, chế độ, chính sách theo chế độ hiện hành.

   - Khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển được hưởng chế độ quy định tại khoản 1 Điều này và hưởng thêm 50% lương ngạch bậc tính theo ngày thực tế huy động, tiền ăn mỗi người mỗi ngày bằng 149.000 đồng; nếu mức thực tế thấp hơn quy định trên thì được áp dụng điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

   Trên đây là các chính sách của tự vệ khi làm nhiệm vụ theo quy định của Nghị định 72/2020/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn