Quy định về con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chứng chỉ của trường chính trị tỉnh

26/04/2022

Các bạn vui lòng hỗ trợ giúp tôi: Về con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chứng chỉ và tài chính của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định tại đâu?

  • Tại Điều 4 Quy định 09-QĐi/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định về con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chứng chỉ và tài chính như sau:

   1. Trường chính trị cấp tỉnh sử dụng con dấu theo hệ thống của tổ chức đảng.

   2. Thể thức văn bản của trường chính trị cấp tỉnh thực hiện theo quy định của Đảng.

   3. Hiệu trưởng trường chính trị cấp tỉnh ký và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ của các chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao; văn bằng được sử dụng theo quy định hiện hành.

   4. Tài chính của trường chính trị cấp tỉnh do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Trường chính trị tỉnh là đơn vị dự toán cấp 1 của ngân sách tỉnh.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn