Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung nào?

26/04/2022

Cho tôi hỏi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh từ năm 2021 được quy định phải bao gồm những nội dung gì?

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung sau đây:

   - Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;

   - Hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;

   - Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh;

   - Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có);

   - Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh;

   -Thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có).

   Như vậy, kể từ ngày 01/01/2021, quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh bắt buộc phải có 06 nội dung trên.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh kể từ năm 2021.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn