Quy định về đội ngũ giảng viên thực hiện đề án sắp xếp lại các cơ sở đào tạo trong hệ thống chính trị đến năm 2030

26/04/2022

Cho tôi hỏi việc xây dựng đội ngũ giảng viên thực hiện đề án sắp xếp lại các cơ sở đào tạo trong hệ thống chính trị đến năm 2030 được quy định thế nào?

  • Căn cứ Quyết định 902/QĐ-BNV năm 2019 quy định xây dựng đội ngũ giảng viên thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 như sau:

   - Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ:

   + Tham mưu, xây dựng trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt danh sách đội ngũ người được mời thỉnh giảng từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ và đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực nội vụ, hoàn thành trong quý I năm 2020;

   + Tham mưu, xây dựng quy định trách nhiệm tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ, hoàn thành trong quý II năm 2020;

   - Học viện Hành chính Quốc gia tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ:

   + Xây dựng Kế hoạch hằng năm và thường xuyên tổ chức cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên cơ hữu; xây dựng đội ngũ người được mời thỉnh giảng của Học viện đáp ứng yêu cầu;

   + Tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 3542/QĐ-BNV ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020 và các giai đoạn tiếp theo.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn