Quy định về hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ cấp, cấp lại điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

26/04/2022

Quy định về hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ cấp, cấp lại điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh Phúc. Tôi đang công tác tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh BR-VT. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể là hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ cấp, cấp lại điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0167***)  

  • Hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ cấp, cấp lại điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Điều 7 Thông tư 18/2014/TT-BQP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng như sau:

   1. Hội đồng thẩm định, xét duyệt cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề; cấp, cấp lại điều chỉnh giấy phép hoạt động (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập.

   2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định

   a) Tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động trong Bộ Quốc phòng phù hợp với quy định của pháp luật;

   b) Tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề của các đơn vị;

   c) Tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ, điều kiện cấp giấy phép hoạt động, cụ thể như sau:

   - Trường hợp cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động: Tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ do Tổ thẩm định hồ sơ quy định tại Điều 8 Thông tư này chuyển đến kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ y tế, tổ chức biên chế, phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (xét thấy nếu cần thiết);

   - Trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động: Kiểm tra hồ sơ đã cấp giấy phép hoạt động trước đó lưu tại Cục Quân y hoặc giấy phép hoạt động bị hư hỏng (nếu có).

   d) Lập hồ sơ báo cáo của Hội đồng thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quyết định cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề; cấp, cấp lại điều chỉnh giấy phép hoạt động.

   3. Thành phần Hội đồng thẩm định

   a) Cục trưởng Cục Quân y làm Chủ tịch;

   b) 01 Phó Cục trưởng Cục Quân y làm Phó Chủ tịch;

   c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị, Cục Quân lực/Bộ Tổng Tham mưu, Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu, Học viện Quân y/BộQuốc phòng và một số bệnh viện;

   d) Cơ quan thường trực đặt tại Cục Quân y Bộ Quốc phòng.

   Như vậy, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sẽ do Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập thẩm định, xét duyệt cấp và cấp lại điều chỉnh.

   Trên đây là nội dung tư vấn về hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ cấp, cấp lại điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 18/2014/TT-BQP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 7 Thông tư 18/2014/TT-BQP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn