Quy định về Lãnh đạo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày hỏi:11/03/2019

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Lãnh đạo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  • Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Ủy ban) là cơ quan cấp tổng cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

   Về lãnh đạo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thì tại Điều 4 Quyết định 11/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ 05/04/2019) có quy định như sau:

   - Ủy ban có Chủ nhiệm và không quá 04 Phó Chủ nhiệm.

   - Chủ nhiệm Ủy ban do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về toàn bộ hoạt động của Ủy ban. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cử một Thứ trưởng làm Chủ nhiệm Ủy ban.

   - Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm Ủy ban về lĩnh vực công tác được phân công.

   Trên đây là nội dung giải đáp về quy định lãnh đạo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn