Quy định về phạm vi hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường học

26/04/2022

Xin quý báo: Ban Thanh tra nhân dân trường học được kiểm tra tài chính nội bộ khi nào? Ở trường tôi, Hiệu trưởng chỉ cho kiểm tra thu, chi tài chính khi đã quyết toán với phòng Tài chính. Ngoài ra không được kiểm tra hoạt động thu chi tài chính ngoài ngân sách của đơn vị. Như vậy có đúng không?

  • Tại Khoản 2 Mục III Công văn số: 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam “Hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ GD&ĐT”, có hướng dẫn cụ thể như sau:

   * Về phương thức thực hiện quyền giám sát của Ban TTND gồm:

   - Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND.

   - Phát hiện hành vi trái pháp luật của tổ chức, cá nhân trong đơn vị, trường học.

   - Kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua BCHCĐCS để kiến nghị với đơn vị về các vấn đề có liên quan trực tiếp đến nội dung giám sát của Ban TTND.

   * Về hoạt động giám sát của Ban TTND: Theo điều 29 của Nghị định 99/2005/CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ, phạm vi giám sát của Ban TTND gồm:

   - Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của đơn vị, trường học.

   - Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của đơn vị, trường học.

   - Việc thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị, trường học.

   - Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật.

   - Việc tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị, trường học; việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại đơn vị, trường học.

   - Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong đơn vị, trường học.

   - Những việc khác theo quy định của pháp luật.

   Trong quá trình thực hiện việc giám sát, Ban TTND có quyền đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trường học cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc giám sát. Trường hợp phát hiện có hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, sử dụng sai mục đích chi, thu ngân sách và các khoản đóng góp, quỹ phúc lợi của cán bộ, nhà giáo, người lao động và các hành vi vi phạm khác thuộc nội dung giám sát của Ban TTND thì kiến nghị với người đứng đầu đơn vị, trường học để xem xét giải quyết, đồng thời báo cáo với Ban chấp hành CĐCS.

   Hoạt động xác minh của Ban TTND được áp dụng theo Khoản 3 Văn bản hướng dẫn nêu trên. Cụ thể:

   - Khi được người đứng đầu đơn vị, trường học giao nhiệm vụ xác minh, Ban TTND có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, thời gian, phạm vi nhiệm vụ được giao.

   - Trong quá trình thực hiện việc xác minh, Ban TTND được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xác minh, xem xét để làm rõ sự việc được xác minh. Kết thúc việc xác minh, Ban TTND báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trường học về kết quả xác minh, đồng thời kiến nghị biện pháp giải quyết.

   - Trong quá trình thực hiện việc xác minh, nếu phát hiện việc vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động cần phải xử lý ngay thì lập biên bản và kiến nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trường học hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết, đồng thời giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

   Ngoài ra, hoạt động của Ban Thanh tra được thực hiện theo quy định tại Nghị định số: 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”.

   Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết:Hiệu trưởng chỉ cho kiểm tra thu, chi tài chính khi đã quyết toán với phòng Tài chính là chưa phù hợp với các văn bản chính sách hiện hành.

   Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân được phép kiểm tra việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của đơn vị, trường học theo quy định của pháp luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Nghị định 99/2005/NĐ-CP Tải về
  • Hướng dẫn 469/HD-CĐN Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn