Quy định về tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Bộ Tài chính

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì việc tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Bộ Tài chính quy định tại Điều 9 Quyết định 569/QĐ-BTC năm 2017, cụ thể như sau:

   - Khi triển khai lấy phiếu giới thiệu quy hoạch, các trường hợp sau đây không thuộc thành phần tham gia bỏ phiếu:

   + Công chức, viên chức tập sự;

   + Hợp đồng lao động có thời gian công tác thực tế tại đơn vị dưới 12 tháng (đối với các đơn vị được phép ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp).

   - Trường hợp một người tham gia nhiều vị trí thuộc thành phần tham gia dự họp thì khi bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch chỉ bỏ một phiếu.

   - Khi thực hiện lấy phiếu giới thiệu quy hoạch theo phương thức bỏ phiếu kín, phải thành lập Ban Kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu do người chủ trì đề xuất và phải được Hội nghị thông qua (theo phương thức giơ tay).

   - Tỷ lệ phiếu giới thiệu tính trên tổng số thành viên tham gia dự họp bỏ phiếu.

   - Kết quả lấy phiếu giới thiệu quy hoạch được công bố công khai tại các Hội nghị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn